Blogs

Wat overheden niet lukt, doet de groene energiesector in China en Europa allang

COP26 voorzitter Alok Sharma vocht zaterdag tegen de tranen. Na dagen van slopende en vaak emotionele onderhandelingen voelde hij zich genoodzaakt om de verandering die India op het allerlaatste moment voorstelde te accepteren: De slottekst waar alle 197 deelnemende landen zich aan committeren bevat nu een belofte om het gebruik van steenkool ‘terug te schroeven’. Voorafgaand aan de top in Glasgow had Sharma nu juist het volledig elimineren van steenkoolgebruik als belangrijke prioriteit benoemd. Het is slechts één van de voorbeelden van het gebrek aan ambitie en leiderschap dat prevaleerde tijdens COP26.

Verrassend proactief waren de V.S. en China, ‘s werelds grootste uitstoters van broeikasgassen, die een onderling akkoord uitbrachten om de uitstoot van methaan en het gebruik van steenkool nog dit decennium grondig aan te pakken. Joe Biden en Xi zijn momenteel via Zoom in gesprek om concrete invulling te geven aan de afspraken. Klimaatwatchers zijn echter bang dat de afgesproken maatregelen te vaag blijven. Als dit akkoord tot weinig ambitieuze implementatie leidt, heeft dat desastreuze gevolgen voor de rest van de wereld. Zelfs onze relatief progressieve Europese Unie zal dan niet meer voortrekkersrol op zich willen nemen uit angst voor verplaatsing van onze – toch al noodlijdende – maakeconomie en bijbehorende banen.

De deal tussen de Verenigde Staten en China kwam uit de lucht vallen. Althans, zo leek het voor de rest van de wereld. Frans Timmermans vertelde voor de camera’s dat hij ‘al dagen op de hoogte’ was en het akkoord van harte ondersteunt. Maar Europa was niet aan tafel uitgenodigd voor de meer dan 30-tal gesprekken die in de afgelopen 10 maanden over het akkoord tussen China en de V.S. hebben plaatsgevonden. En daar hebben we een enorme kans laten liggen om de andere grootmachten te dwingen tot ambitie. Laten we er nu dan ook alles aan doen om alsnog een ‘seat at the table’ te krijgen als het gaat om implementatie van de plannen.

Daarbij zal de rol van de groene energiesector cruciaal blijken. Want de moeizame internationale onderhandelingen lopen ver achter bij de praktijk. Waar overheden decennia lang dezelfde onderhandelingen voeren om uiteindelijk waterige akkoorden te bereiken over hoog-over doelstellingen, en waarbij Europa nu wordt buitengesloten door de V.S. en China, werken bedrijven in Europa en China al die jaren al gestaag door om innovatieve oplossingen voor de energietransitie te ontwikkelen. Al decennia lang overbruggen werknemers van energiebedrijven aan beide kanten van de oceaan samen culturele, sociale, geografische en economische geschillen om groene groei te bewerkstelligen.

Succesverhalen zijn er: Zo installeerde het Nederlandse SPT Offshore vorig jaar met een Chinese ontwikkelaar de funderingen voor een 300MW windpark in de Zuid-Chinese zee. Het Franse Air Liquide leverde de technologie voor het grootste hydrogen station ter wereld dat staat in – Beijing. Deze projecten zijn ontstaan door het jarenlang opbouwen van menselijke relaties en vertrouwen. Ondanks onzekere clausules in handelsakkoorden en zorgen om markttoegang en patentbescherming weten deze bedrijven de groene business case te vinden. Deze business case bestaat ondanks – en niet bij gratie van – ingewikkelde politieke onderhandelingen.

Internationaal beleid heeft zeker nog een functie in het creëren van een gelijk speelveld op socio-economisch niveau. De landen die het hardst getroffen worden door klimaatverandering moeten hiervoor gecompenseerd worden. Maar ook dat gaat makkelijker als de huidige grootvervuilers daadwerkelijk geld kunnen verdienen aan groene energie. Waarom zaten de groene energiebedrijven niet aan tafel in Glasgow?

Een pragmatische aanpak die succesvolle private initiatieven volgt en schaalbaar maakt is de sleutel tot concrete oplossingen. Europese en Chinese werknemers kijken al voorbij politieke en culturele geschillen. Laat onze overheden daar van leren. Creëer een wereldwijde business case vanuit bilaterale successen, en maak bilaterale afspraken om handelsbelemmeringen op te heffen. Laat de internationale afspraken de redelijke praktijk volgen. En betrek de groene economie nou eens écht richting COP27.

 

Auteurs:

Stefanie Ros, partner en directeur, Dr2 Consultants Shanghai (woonachtig in New York)

Li-Xiong Chu, senior adviseur, Dr2 Consultants Shanghai (woonachtig in Shanghai)

Tiffany Zhang, adviseur, Dr2 Consultants Shanghai (woonachtig in Shanghai)

 

Achtergrond:

De auteurs werken voor Dr2 Consultants (NL: Dröge & van Drimmelen), een internationaal public affairs bureau met kantoren in Shanghai, New York, Brussel, Kopenhagen en Den Haag dat bedrijven en overheden samenbrengt om de weg naar een duurzame en toekomstbestendige internationale economie te versnellen.

Voorafgaand aan de klimaattop in Glasgow interviewde het wereldwijde Dr2 Consultants netwerk experts die actief zijn op de energietransitie tussen de EU en China. Eén van de vier hoofdconclusies van het onderzoek is dat internationaal beleid de huidige realiteit onvoldoende weerspiegelt, omdat internationale samenwerking in de energietransitie voornamelijk wordt geleid door de private sector en zowel pragmatischer als innovatiever is dan de afspraken die gemaakt worden op fora als COP26.

 

https://dr2.nl/trendrapport-2021-energietransitie-public-affairs/

 

Contact:

Stefanie Ros, s.ros@dr2consultants.eu, +1 646 691 8935